ÚVOD       HISTORIE       PROHLÍDKY       KULTURA       FOTOGRAFIE       KKOS       OKOLÍ       INDEX

 

Prohlídkové trasy 

I. trasa - klášterní charakter

doba trvání: 60 minut

Obsahuje expozici historie kladrubského kláštera a Benediktinského řádu; unikátní expozici svatého Jana Nepomuckého, jednu z nejrozsáhlejších v Evropě s přibližně 500 zpodobněními českého světce;  ambitovou chodbu; barokně gotický kostel Nanebevzetí Panny Marie přestavěný Janem Blažejem Santinim a opatský byt. ... více

II. trasa - zámecký charakter

doba trvání: 50 minut

Obsahuje expozici historie kladrubského kláštera a Benediktinského řádu; unikátní expozici svatého Jana Nepomuckého, jednu z nejrozsáhlejších v Evropě s přibližně 500 zpodobněními českého světce; zimní refektář; lapidárium soch Matyáše Bernarda Brauna ze zámeckého parku ve Valči u Karlových Varů; pánské salony 19. století a knihovnu knížecího rodu Windischgrätzů. ... více

bezbariérová prohlídková trasa

doba trvání: 80 minut

Obsahuje interiér barokně gotického kostela Nanebevzetí Panny Marie přestavěného Janem Blažejem Santinim; ambitovou chodbu; zimní refektář; lapidárium soch Matyáše Bernarda Brauna ze zámeckého parku ve Valči u Karlových Varů; pánské salony 19. století a knihovnu knížecího rodu Windischgrätzů.  ... více

Trasa je určena pouze pro pohybově postižené návštěvníky.

Pro předem objednané skupiny nabízíme tzv. "kombinovanou prohlídkovou trasu", která obsahuje ambitovou chodbu, interiér kostela Nanebevzetí Panny Marie, zimní refektář, lapidárium soch M. B. Brauna a knihovnu knížecího rodu Windischgrätzů. Prohlídka této trasy trvá 60 minut.

 

Rezervace prohlídky

Rezervaci prohlídky kladrubského kláštera je možno uskutečnit zasláním zprávy na adresu kladruby@plzen.npu.cz nebo kladruby@mybox.cz. Ve zprávě je potřeba uvézt den, měsíc a hodinu návštěvy, dále pak počet osob a požadovaný jazyk výkladu. Rezervace je platná až po potvrzení správou objektu. Další možnosti rezervace jsou telefonicky nebo faxem na číslo 374 631 773, nebo poštou na adresu SPO klášter Kladruby, 349 61 Kladruby u Stříbra.

 

Svatební obřady

církevní svatební obřady

Konají se v kostele Nanebevzetí Panny Marie. Termín je třeba dohodnout s Mgr. Robertem Frouzem - Holostřevy, tel.: 775 196 821, se kterým také upřesníte podrobnosti obřadu.

Datum církevní svatby je třeba oznámit správě kláštera v Kladrubech telefonicky nebo faxem na číslo 374 631 773. Poplatek do pokladny objektu činí 5000,- Kč.

termíny pro uzavření církevních sňatků v roce 2012:

 

civilní svatební obřady

Konají se v interiéru zimního refektáře. Termín je třeba dohodnout na Městském úřadě v Kladrubech (tel.:374 616 713), kde také upřesníte podrobnosti obřadu.

Datum civilní svatby je třeba oznámit správě kláštera v Kladrubech telefonicky nebo faxem na číslo 374 631 773. Poplatek do pokladny objektu činí 5000,- Kč.

termíny pro uzavření civilních sňatků v roce 2012:

28. ledna

25. února

31. března

21. dubna

26. května

02. a 30. června

21. července

25. srpna

22. září

20. října

10. listopadu

12. a 15. prosince

 

Kde nás najdete

stribrskoc.jpg (125401 bytes) tachovskoc.jpg (151753 bytes)

Trasa do kláštera Kladruby (Tachov): Mapy.czRouteplanner

Jízdní řády: IDOS

 

Návštěvní řád

Článek 5 - ochrana kulturních památek a bezpečnost sbírek

1. Návštěvníci jsou povinni uposlechnou pokynů pracovníků objektu. Při neuposlechnutí pokynu nebo příkazu vydaného v zájmu bezpečnosti návštěvníků, ochrany objektu a sbírek bude návštěvník z objektu vykázán bez náhrady vstupného a jeho povinností je objekt neprodleně opustit. Kromě toho se návštěvník vystavuje nebezpečí postihu podle obecně závazných předpisů.

2. Osobám důvodně podezřelým z opilosti či požití drog je přístup do objektu zakázán.

3. Návštěvníci nesmí vstupovat do instalovaných interiérů se zavazadly, deštníky, kabelami a živými zvířaty.

4. Vstup do objektu není povolen návštěvníkům v silně znečištěném, nedostatečném nebo nevhodném oděvu

5. V okamžiku zjištění ztráty či poškození umělecko - historických předmětů během prohlídky jsou všichni návštěvníci, kteří se v tu dobu nacházejí v prostorách památkového objektu, povinni podrobit se veškerým bezpečnostním opatřením (případně i osobní prohlídce, provedené příslušníky Policie ČR).

6. Je zakázáno jakkoliv poškozovat a ohrožovat objekt, jeho sbírky, park, zahradu i jiný národní majetek v areálu objektu.Zejména je zakázáno:

a) dotýkat se stěn a vystavených předmětů, psát nebo malovat po zdech a stěnách, rýt do nich nebo je jakkoli poškozovat

b) opouštět vymezenou trasu a vzdalovat se při výkladu od průvodce a prováděné skupiny

c) rušit hlukem (hovorem, hudbou, zpěvem, používáním mobilních telefonů a tranzistorových přijímačů, hlasitými projevy a podobnou činností) výklad průvodce nebo fotografováním s bleskem a stativem ztěžovat návštěvníkům prohlídku. Nedodržení této podmínky může být důvodem k vykázání z prohlídky bez náhrady vstupného.

d) kouřit v prostorách celého objektu (mimo vyhrazených prostorů), manipulovat s otevřeným ohněm a světlem v celém areálu objektu.

e) jist, pít a žvýkat žvýkačky v interiéru, vstupovat do něj se zmrzlinou, nápoji atd.

f) vhazovat cokoli do kašen a fontán, trhat květiny, sbírat plody, lámat větve stromů a keřů, chodit po trávnících a mimo vyznačené cesty, plašit zvěř a ptactvo, tábořit v areálu objektu, zahradách, vylepovat zde plakáty a jinak narušovat klid a pořádek.

g) jezdit vozidly a jízdními koly v areálu objektu (kromě vozíků pro tělesně postižené a dětských kočárků) a parkovat motorovými vozidly mimo vyhrazené prostory. Jízdní kola lze v objektu odkládat výhradně jen tam, kde jsou zřízeny k tomu určené úschovny kol.

h) krmit zvířata chovaná v hradních příkopech a parcích

i) volný pohyb psů a jiných zvířat v areálu není povolen, jejich přístup do expozic je zakázán.

... více

 

Otevírací doba

Prohlídky začínají vždy každou celou hodinu mimo polední přestávku (12.00 hodin), poslední prohlídka začíná v 16.00 resp. 17.00 hodin.

leden

otevřeno pro předem objednané skupiny nad 20 osob

únor

otevřeno pro předem objednané skupiny nad 20 osob

březen

otevřeno pro předem objednané skupiny nad 20 osob

duben

soboty a neděle

10.00 - 16.00 hod každou celou hodinu

květen

úterý - čtvrtek

13.00 - 16.00 hod každou celou hodinu

pátek - neděle

10.00 - 16.00 hod

každou celou hodinu

červen

úterý - neděle

9.00 . 17.00 hod každou celou hodinu

červenec

úterý - neděle

9.00 - 17.00 hod každou celou hodinu

srpen

úterý - neděle

9.00 - 17.00 hod každou celou hodinu

září

úterý - neděle

10.00 - 16.00 hod každou celou hodinu

říjen

soboty a neděle

10.00 - 16.00 hod každou celou hodinu

listopad

otevřeno pro předem objednané skupiny nad 20 osob

prosinec

otevřeno pro předem objednané skupiny nad 20 osob

 

Ceník vstupného

jedna trasa

1. a 2. trasa

základní

90,- Kč/ 3,50 €

180,- Kč/ 7,00 €

zlevněné

60,- Kč/ 2,50 €

120,- Kč/ 5,00 €

děti do 6 let

zdarma

zdarma

rodinné vstupné

250,- Kč/ 10,00 €

500,- Kč/ 20,00 €

fotovstupenka

200,- Kč / 9,00 €

videovstupenka

250,- Kč / 11,00 €

svatební obřad

5000,- Kč

křtiny

1000,- Kč

slevy na vstupné:

studenti do 26 let, karta ISIC

60,- Kč/2,50 €/ 1 trasa

senioři nad 65 let, ZTP

60,- Kč/2,50 €/ 1 trasa

děti od 6 do 15 let

60,- Kč/2,50 €/ 1 trasa

držitelé karet EURO<26

60,- Kč/2,50 €/ 1 trasa

držitelé průkazu FOD

60,- Kč/2,50 €/ 1 trasa

Klub českých turistů + EUROBEDS

60,- Kč/2,50 €/ 1 trasa

hromadné návštěvy dětí do 6 let

5 ,- Kč/ 0,20 €

hromadné návštěvy dětí od 6 let, ZŠ a SŠ (po předchozí dohodě)

50,- Kč/2,00 €/ 1 trasa

zdarma:

 

děti do 6ti let 

mimo hromadných návštěv

zaměstnanci NPÚ

po předložení průkazu

držitelé průkazu ZTP/P

po předložení průkazu

držitelé karet ICOMOS a ICOM

po předložení průkazu

členové Asociace muzeí a galerií

po předložení průkazu

průvodce skupiny větší než 20 osob

 

příplatky ke vstupnému:

s cizojazyčným výkladem

základní (zlevněné) vstupné + 70,- Kč/+ 3,00 €

konečná cena plné vstupné

160,- Kč/6,50 € 

konečná cena zlevněné vstupné

130,- Kč/5,50 € 

s cizojazyčným textem

základní (zlevněné) vstupné + 20,- Kč/+ 1,00 €

konečná cena plné vstupné

110,- Kč/4,50 € 

konečná cena zlevněné vstupné

80,- Kč/3,50 € 

mimo návštěvní dobu

základní (zlevněné) vstupné + 20,- Kč/+ 1,00 €

konečná cena plné vstupné

110,- Kč/4,50 € 

konečná cena zlevněné vstupné

80,- Kč/3,50 € 

 

Statistiky návštěvnosti

měsíční přehled návštěvnosti:

měsíc

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

rok 1999

2259

3479

4199

6190

3569

rok 2000

2073

3108

6024

4918

3450

rok 2001

2993

3061

4909

5047

2163

rok 2002

3474

3354

5943

6363

1316

rok 2003

2500

3340

4928

6108

1742

rok 2004

2903

2459

5454

5173

2089

rok 2005

1924

2890

6347

6191

3012

rok 2006

2839

2119

5347

5716

2715

roční přehled návštěvnosti:

rok

1996

1997

1998

1999

2000

počet návštěvníků

11206

16415

18738

22050

22391

rok

2001

2002

2003 

2004

2005

počet návštěvníků

22517

24103

20774

23834

25017

... více

 

Servis 

areál kláštera:

Rezervace prohlídek přijímá správa kláštera a to poštou, telefonicky, faxem, e-mailem.

Parkoviště pro osobní automobily a autobusy se nachází přímo před objektem kláštera.

Nejbližší autobusová zastávka je "Kladruby - u školy" (cca 600 metrů od objektu).

Nejbližší vlaková zastávka je stanice "Stříbro" (cca 6 km od objektu).

Prodej pohlednic a suvenýrů je v pokladně objektu a v prodejně suvenýrů na nádvoří objektu.

Restaurace je v objektu. Její otevírací doba je stejná jako otevírací doba prohlídek. Provozovatel: Milan Tolar, tel.: 607 137 215, e-mail: m.tolar1@seznam.cz 

Toalety jsou přímo v objektu.

okolí kláštera:

Wellness Hotel Alfrédov , Kostelec 42 - Alfrédov, 

tel.: 374 783 593, 374 783 574; fax: 374 783 580; www.alfredov.cz  

Školicí a ubytovací středisko IAT Kladruby nám. Republiky 33, Kladruby (374 631 701)

pošta Kladruby, Stříbrská 239, Kladruby (374 631 711)

Hostinec u kláštera Husova 185, Kladruby, tel.: 374 631 768

M.P.A. Stříbro Na vinici 1333, Stříbro (směr Tachov)

Agip Stříbro Plzeňská ul., Stříbro

OMV dálnice D5 (směr Plzeň)

Benzina dálnice D5 (směr Rozvadov)

Poliklinika Stříbro Benešova 511, Stříbro 374 633 511 (první pomoc)

Klášter Kladruby  -  349 61 Kladruby u Stříbra  -  tel./fax.: 374 631 773  -  e-mail: kladruby@mybox.cz