ÚVOD       HISTORIE       PROHLÍDKY       KULTURA       FOTOGRAFIE       KKOS       OKOLÍ       INDEX

 

Benediktinské dny

Většina lidí nemá a nikdy nebude mít příležitost seznámit se s životem mnichů v klášteře. Proto vznikl nápad na oživené prohlídky, ve kterých by se návštěvníci měli možnost alespoň trochu dozvědět jak mniši žili a žijí. Zábavnou formou tak získají informace o životě v minulosti a historii kladrubského kláštera. Oživené noční prohlídky v klášteře Kladruby se konají od roku 2000. Pořadateli jsou Klášter Kladruby - občanské sdružení (KKOS), Národní památkový ústav - správa kláštera Kladruby. ...více

 

Kladrubské léto

Myšlenka na obnovení koncertní tradice v klášterním kostele Nanebevzetí Panny Marie se zrodila v hlavě tehdejšího vedoucího oddělení zájmové umělecké činnosti Okresního kulturního střediska v Tachově Emiliána Dekoje. Ve spolupráci s Městským kulturním střediskem ve Stříbře byl v roce 1977 uspořádán "zkušební" koncert varhaníka Milana Šlechty a trumpetisty Josefa Svejkovského. Úspěch koncertu znamenal začátek festivalu, původně nazývaného Stříbrské hudební léto, od devadesátých let Kladrubské léto.

Pořadateli Kladrubského léta jsou Město Kladruby a Národní památkový ústav - správa kláštera Kladruby.

- vstupné na jednotlivé koncerty je 130,- Kč

- permanentka na všechny koncerty 400,- Kč

- informace o předprodeji: MěÚ Kladruby, 

     tel. 374 616 711, 374 616 716, kultura@kladruby.cz

 

Jarmarky

Historický jarmark se koná pravidelně v polovině května a je první velkou akcí sezóny, je dvoudenní a kromě historického trhu je v odpoledních hodinách vždy připraven program vystoupení šermířů, tanečnic, kejklíře a dalších. Pořadateli jsou Klášter Kladruby - občanské sdružení (KKOS) a Národní památkový ústav - správa kláštera Kladruby.

 

  ... více

 Kromě historického jarmarku se od roku 2005 konají v kladrubském klášteře Slavnosti vína a medu (pořadatelé: Město Kladruby a Národní památkový ústav - správa kláštera Kladruby) s ochutnávkou moravských vín, burčáku a medových výrobků, od roku 2006 Velikonoční jarmark s historickým trhem (pořadatelé: Klášter Kladruby - občanské sdružení a Národní památkový ústav - správa kláštera Kladruby).

 

Program kulturních akcí v roce 2014

20.04. od 13.00

Velikonoční jarmark

jarmark

na nádvoří kláštera

20.04. od 15.00

Cavalla - velikonoční koncert

koncert

v kostele Nanebevzetí Panny Marie

17.-18.05. od 10.00

Historický jarmark

jarmark

na nádvoří kláštera

23.05. od 19.00

Noc kostelů

prohlídky

program v klášterním kostele

21.06. od 19.30

Klášterní slunovrat

jarmark

na nádvoří kláštera

11.-12.07. od 20.00

Benediktinské dny

prohlídky

oživené noční prohlídky kláštera

18.-19.07. od 20.00

Benediktinské dny

prohlídky

oživené noční prohlídky kláštera

26.07. od 15.00

varhanní koncert

koncert

37. ročník hudebního festivalu Kladrubské léto

02.08. od 15.00

Josef Suk Ensemble

koncert

37. ročník hudebního festivalu Kladrubské léto

08--09.08. od 18.00

Nocí ke hvězdám Santiniho Aichela

prohlídky

prohlídky s tajenkou pořádané s klášterem Plasy

09.08. od 15.00

Felix Slováček st., Felix Slováček ml., Orchestr Atlantis

koncert

37. ročník hudebního festivalu Kladrubské léto

16.08. od 15.00

Greater Gwent Youth Orchestra and Youth Choir

koncert

37. ročník hudebního festivalu Kladrubské léto

07.08. od 11.00

Poutní mše svatá

mše

v kostele Nanebevzetí Panny Marie

13.09. od 14.00

Slavnosti vína a medu

jarmark

na nádvoří kláštera

08.11. od 18.00

Martinská slavnost

slavnost

na nádvoří kláštera

 19.12. od 18.00

vánoční koncert

koncert

v kostele Nanebevzetí Panny Marie

21.12. od 15.00

Cavalla - vánoční koncert

koncert

v kostele Nanebevzetí Panny Marie

26.12. od 11.00

Mše svatá svátku sv. Štěpána

mše

v kostele Nanebevzetí Panny Marie

26.12. od 11.30

Oživený betlém

divadlo

na nádvoří kláštera

 

Konalo se...

   
   

archiv akcí z minulých let a jejich návštěvnost ...více

 

Klášter Kladruby  -  349 61 Kladruby u Stříbra  -  tel./fax.: 374 631 773  -  e-mail: kladruby@mybox.cz