ÚVOD       HISTORIE       PROHLÍDKY       KULTURA       FOTOGRAFIE       KKOS       OKOLÍ       INDEX

 

Benediktinské dny - VII. ročník

 

13.-14. a 20.-21. července 2007

V sedmém ročníku oživených nočních prohlídek - Benediktinských dnů se návštěvníkům představila doba a historické postavy z konce 14. století a zaměřen byl především na události, které předcházely umučení svatého Jana Nepomuckého.

Změnu oproti předchozím ročníkům zaznamenala především role průvodkyně, která v průběhu prohlídek kladla návštěvníkům i historickým postavám otázky z jejich života. To znamenalo větší zapojení diváků do prohlídek.

První scénka před latinskou školou zobrazovala smyšlený příběh klášterního lékaře ošetřujícího nemocné dítě z vesnice. Ve druhé scénce se představil císař Karel IV., který v Kladrubech skutečně pobýval dva roky před svou smrtí, spolu se svým synem Václavem. Třetí scénka, odehrávající se v roce 1393, za "účasti" staršího Václava IV., jeho manželky královny Žofie a Jana z Jenštejna nastínila spory mezi králem a arcibiskupem o moc a také roli královny v celém sporu. Následující volba opata v Kladrubech přiblížila návštěvníkům jak mohla v té době tato procedura probíhat. Při dovysvětlení událostí následujících po volbě opata se návštěvníci setkali ještě s mnichem z doby barokní a dozvěděli se jak skončil Jan Nepomucký a mnoho dalšího vztahujícího se k jeho osobě.

Druhá část prohlídek - prohlídka kostela Nanebevzetí Panny Marie - začínala ztvárněním legendy "Křídla andělů", pokračovala krátkým varhanním vstupem  a výklad průvodkyně byl zaměřen na symboliku a legendy vztahující se ke kostelu. 

počet prohlídek: nočních - 20, denních - 0, celkem - 20

počet účinkujících: hlavní role - 19, ostatní role - 4, průvodkyně - 6

návštěvnost: 1006 osob

Ø osob na 1 prohl.: 50 osob

scénář: Eva Šaušová, Milan Šauša, Milan Zoubek

texty programu: Renata Bohadlová, Kamil Petráň

technická spolupráce: Václav Havránek

kostel: Marie Kreysová, Milada Kovaříková, Eva Šaušová

pokladník: Jaroslav Cígler

režie: Eva Šaušová, Milan Šauša, Milan Zoubek

scénky

Ranhojič

bratr Olbram - Jaroslav Pospíšil

bratr Ondřej - Tomáš Stach

bratr Oto - Václav Havránek

kovář - Jindřich Pomyje

vesničanka Róza - Eva Pomyjová

Baruška - Alice Pospíšilová

vesničanka Bětka - Štěpánka Pospíšilová

Karel IV. v Kladrubech

Karel IV. - Jiří Kasal

Václav IV. - Tomáš Rau

Václav IV. a Jan z Jenštejna

Václav IV. - Laco Kajaba

Jan z Jenštejna - Jaromír Věk

Žofie Bavorská - Linda Rauová

Volba Opata

převor - Jiří Čechura

probošt Otmar - Miroslav Kohout

bratr Olbram - Jaroslav Pospíšil

bratr Ondřej - Tomáš Stach

bratr Oto - Václav Havránek

bratr Olen - Vojtěch Horák

bratr Otfried - Jaroslav Havránek

bratr Odilo - Kamil Petráň

dále účinkovali

mnich - Milan Šauša

anděl - Anežka Kasalová

děti - Ladislava Šeflová, Radek Kreysa, Eliška Pomyjová, Šárka Pomyjová

průvodkyně

Pavla Kovaříková

Simona Rubášová

Olga Šeflová

Anna Bayerová

Lucie Plzáková

Lenka Procházková

varhaník  

Petr Kosina

 

Benediktinské dny - VI. ročník

 

14.-15. a 21.-22. července 2006

Šestý ročník Benediktinských dnů představil návštěvníkům v pěti scénkách události v kladrubském klášteře v osmnáctém století - v období před zrušením kláštera a při něm.

Děj první scénky se odehrával na počátku 18. století, kdy Kladruby zasáhla morová epidemie - dva lékaři v oblecích s dlouhými nosy ošetřovali nakažené morem. Prohlídka pokračovala přes hřbitov na malý rajský dvůr, na kterém bývalý konšel a bylinkář Johann Zeidler zkoušel dva mnichy ze znalosti léčivek. Johann Zeidler skutečně žil a působil v klášteře až do své smrti jako učitel v latinské škole. Třetí scénka v ambitové chodbě přiblížila, pomocí rozhovoru převora Jodoka Hocha, ředitele školy Christofa Löwa a faráře Hermanna Schmidta, návštěvníkům reformy Josefa II. a hrozící zrušení kláštera. Pak se návštěvníci přesunuli do C & K kanceláře ve Vídni, kde byl právě sepisován zrušovací dekret kladrubského kláštera, který byl v poslední scénce doručen převorovi kláštera a neprodleně se započalo s inventarizací klášterního majetku.

Jako již tradičně se na závěr návštěvníci setkali s příslušníkem benediktinského řádu a poslechli si varhany v kostele, po kterém je provedl Jiří Čechura. Poslední den Benediktinských dnů obsahoval ještě po každé prohlídce vystoupení Tachovského ženského sboru.

počet prohlídek: nočních - 22, denních - 0, celkem - 22

počet účinkujících: hlavní role - 16, ostatní role - 6, průvodkyně - 4

návštěvnost: 1133 osob

Ø osob na 1 prohl.: 52 osob

scénář: Jiří Čechura, Jiří Kasal, Linda Rauová

texty programu: Renata Bohadlová, Kamil Petráň

technická spolupráce: Václav Havránek

kostel: Jiří Čechura, Marie Kreysová, Milada Kovaříková

pokladník: Jaroslav Cígler

režie: Jiří Kasal 

scénky

Morová rána v Kladrubech

lékař Bartoloměj - Kamil Petráň

lékař Jáchym - Jindřich Pomyje

ošetřovatelka - Štěpánka Pospíšilová

ošetřovatelka - Eva Pomyjová

nakažení, nemocní a mrtví

Bylinkář Johann Zeidler

konšel Johann Zeidler - Jiří Kasal

bratr Ondřej - Ondřej Pechlát

bratr Jáchym - Václav Havránek

Josefínské reformy

převor Jodok Hoch - Jaromír Věk

ředitel Christof Löw - Laco Kajaba

farář Hermann Schmidt - Miroslav Kohout

C&K kancelář, Vídeň

kancléř C&K kanceláře - Jaroslav Pospíšil

písař Hynek - Daniel Petráň

komorná Mitzie - Linda Rauová

Zrušení kláštera

převor Jodok Hoch - Jaromír Věk

ředitel Christof Löw - Laco Kajaba

farář Hermann Schmidt - Miroslav Kohout

komisař hrabě Nigroni - Vojtěch Horák

písař - Jaroslav Havránek

písař - Petr Ganobjak

dále účinkovali

nemocní - Anežka Kasalová, Lucie Plzáková, Alice Pospíšilová, Lenka Procházková, Ladislava Šeflová, Radek Kreysa

průvodkyně

Pavla Kovaříková

Simona Rubášová

Eva Schleissová

Olga Šeflová

benediktini

Martin Tomáš Ševeček O.S.B.

Alexius Zdeněk Vandrovec O.S.B.

varhaník  

Petr Kosina

 

Benediktinské dny - V. ročník

 

15.-16. a 22.-23. července 2005

V pátém ročníku nočních prohlídek s podtitulem "Osudová setkání" měli návštěvníci možnost znovu vidět vybrané scénky z minulých let. 

V první scénce zobrazující legendu o založení kladrubského kláštera se osudově setkali dřevorubci starých Kladrub se svatým Wolfgangem, biskupem řezenským, ke kterému ve snu sestoupila Panny Marie a předpověděla vybudování kladrubského kláštera. Druhá a jediná nová scénka představila jeptišku pocházející z kláštera Chotěšov, která byla podle kladrubské pověsti zazděna v Kladrubech za svoje tajné schůzky s místními bratry benediktiny. Ve třetí scénce se návštěvníci podívali do středověké latinské školy do hodiny latiny, která byla přerušena hlasitým návratem dvou bratří z trhu. Čtvrtá scénka opět ztvárňuje kladrubskou legendu, ve které Vít Hiftl při hře prorazí zeď na rajském dvoře a nalezne v otvoru cenný poklad, který mu získá slávu a později i místo opata kláštera. V poslední scénce se návštěvníci setkali s opatem Maurem Finzgutem a stavitelem Janem Blažejem Santinim právě v době přestavby klášterního kostela. 

Na závěr prohlídky je provedl kostelem bratr Martin Tomáš Ševeček O. S. B.

počet prohlídek: nočních - 22, denních - 0, celkem - 22

počet účinkujících: hlavní role - 29, ostatní role - 3, průvodkyně - 4

návštěvnost: 930 osob

Ø osob na 1 prohl.: 42 osob

scénář: Jiří Čechura, Jiří Kasal, Ludmila Kohoutová, Linda Rauová, Karel Zicho

texty programu: Milan Šauša

technická spolupráce: Václav Havránek

kostel: Marie Kreysová, Milada Kovaříková

pokladník: Jaroslav Cígler, Milan Šauša

režie: Jiří Kasal

scénky

Svatý Wolfgang

sv. Wolfgang - Vojtěch Šrámek st.

bratr Lambert - Petr Horák

vesničanka - Eva Pomyjová

dřevorubec - Jindřich Pomyje

vesničanka - Štěpánka Pospíšilová

Zazděná jeptiška

sestra Amálie - Linda Rauová

bratr Jáchym - Laco Kajaba

zedník - Ondřej Pechlát

zedník - Kamil Petráň

Latinská škola

preceptor - Jiří Čechura

bratr Martin - Pavel Kocián

Mikuláš - Simona Rubášová

Ondřej - Šárka Pomyjová

Lukáš - Eliška Pomyjová

Jan - Alice Pospíšilová

Filip - Anežka Kasalová

bratr Michal - Jaroslav Pospíšil

bratr Jakub - Jaroslav Havránek

Milota - Václav Havránek

Johanka - Lucie Plzáková

Anna - Lenka Procházková

opat Stein - Miroslav Kohout st.

švagrová - Eva Schleissová

Nalezení pokladu 

Vít Hiftl - Vojtěch Horák ml.

bratr Martin - Vojtěch Šrámek ml.

bratr Jáchym - Laco Kajaba

bratr Pavel - Miroslav Kohout ml.

opat Stein - Miroslav Kohout st.

Opat a Santini

opat Fintzgut - Jaromír Věk

J. B. Santini - Jiří Kasal

služka - Jana Horáková

dále účinkovali

Josef Strnad, Tereza Kučerová, Adam Šimek

průvodkyně

Kateřina Pešírová

Michaela Poláková

Andrea Smrčková

Olga Šeflová

benediktini

Martin Tomáš Ševeček O.S.B.

Alexius Zdeněk Vandrovec O.S.B.

 

Benediktinské dny - IV. ročník

 

9.-10. a 16.-17. července 2004

Čtvrtý ročník Benediktinských dnů byl situován do doby 16. století, kdy v klášteře v latinské škole studoval Mikuláš Dačický a opatem byl Josef Wron.

Prohlídka začínala na nádvoří nového konventu scénkou "Plecháči a oslí kvočny" zobrazující pověst o tom jak žid Jákob prodá věhlasným kladrubským měšťanům oslí vejce. Poté se návštěvníci seznámili se slavnou osobou Mikuláše Dačického. Třetí scénka, odehrávající se v malých stájích, představila kladrubské mnichy jako vrchnost uplatňující při trestání krádeže právo útrpné (scénka byla sepsána dle skutečné události z roku 1572, při které došlo ke krádeži obilí na klášterním hospodářství ve Žďáru). Poslední scénkou bylo "Nalezení pokladu" ztvárňující klášterní legendu podle které mnich Vít Hiftl při hře v kuželky proboural zeď na rajském dvoře a objevil tak poklad nedozírné ceny. Tato událost, která Hiftlovi mezi bratry získala velkou oblibu, mu potom pomohla při volbě nového opata, kterým se stal.

Na závěr prohlídky měli návštěvníci možnost setkat se s bratrem Matrinem Tomášem Ševečkem O.S.B. a bratrem Alexiusem Zdeňkem Vandrovcem O.S.B.

počet prohlídek: nočních - 24, denních - 8, celkem - 32

počet účinkujících: hlavní role - 25, ostatní role - 3, průvodkyně - 4

návštěvnost: 811 osob

Ø osob na 1 prohl.: 25 osob

scénář: Jiří Čechura, Jiří Kasal, Linda Rauová

texty programu: Milan Šauša

technická spolupráce: Václav Havránek

kostel: Jiří Čechura, Marie Kreysová, Milada Kovaříková,

pokladník: Jaroslav Cígler, Milan Šauša

režie: Jiří Kasal

scénky

Plecháči a oslí kvočny 

bratr Michal - Petr Horák

žid - Jaroslav Pospíšil

muž stříbrský - Jaroslav Havránek

muž stříbrský - Václav Stahl

purkmistrová - Eva Pomyjová nebo Štěpánka Pospíšilová

první žena - Eva Schleissová nebo Olga Šeflová

druhá žena - Kateřina Pešírová nebo Linda Rauová

Mikuláš Dačický v Kladrubech

Jiří Dačický - Miroslav Kohout st.

Mikuláš Dačický - Tomáš Rau

Opat Wron a trestní právo 

opat Wron - Jiří Kasal

převor - Vojtěch Šrámek

Jan Heřman - Tomáš Stach

Michal Sojka - Miroslav Kohout ml.

pacholek - Václav Havránek

mistr útrpného práva - Jindřich Pomyje

Magdalena Heřmanová - Romana Švecová

Nalezení pokladu

Vít Hiftl - Martin Béna

bratr Martin - Jiří Pavelka

bratr Jáchym - Pavel Nový

opat Stein - Martin Čechura

bratr Pavel - Pavel Kocián nebo Vladislav Kocián

dále účinkovali

Anežka Kasalová, Eliška Pomyjová, Šárka Pomyjová

průvodkyně

Kateřina Pešírová

Linda Rauová

Eva Schleissová

Olga Šeflová

benediktini

Martin Tomáš Ševeček O.S.B.

Alexius Zdeněk Vandrovec O.S.B.

varhaník  

Petr Kosina

 

Benediktinské dny - III. ročník

 

18. a 20. července 2003

Scénky třetího ročníku oživených prohlídek pokračovaly událostmi v klášteře po jeho založení.

První scénka začínala v přízemí latinské školy. Návštěvníci vstoupili do probíhající hodiny latiny, ve které se preceptor za pomoci bratra Martina snažil zvládnou neukázněné žáky a naučit je latinskou gramatiku. V druhé části scénky, před latinskou školou, se vrací za velikého nářku z trhu bratři Michal a Jakub, kteří byli po cestě přepadeni. Zachránil je statečný Milota z Rácova.

V druhé scénce přicházejí poustevníci od hradu Přimda, aby požádali opata Kuna o přijetí mezi bratry do kláštera.

Třetí scénka se odehrává v době návštěvy krále Václava I. a jeho sestry Anežky Přemyslovny v klášteře. (Nemáme písemné záznamy, že Anežka klášter navštívila, ale ani že nenavštívila.) Přijíždí, protože se v Praze doslechli o stavbě klášterního kostela. Král Václav podlehne šílenství, když zaslechne klášterní zvony, svolávající bratry k modlitbě.

Hodinová prohlídka byla zakončena promluvou bratra Martina Tomáše Ševečka O.S.B. nebo bratra Alexiuse Zdeňka Vandrovce O.S.B. a prohlídkou kostela Nanebevzetí Panny Marie.

počet prohlídek: nočních - 12, denních -13, celkem - 25

počet účinkujících: hlavní role - 18, ostatní role - 5, průvodkyně - 5

návštěvnost: 925 osob

Ø osob na 1 prohl.: 37 osob

scénář: Jiří Čechura, Jiří Kasal, Linda Rauová

texty programu: Milan Šauša

technická spolupráce: Hana Floriánová, Václav Havránek

kostel: Mária Brndiarová, Milada Kovaříková

pokladník: Jaroslav Cígler, Milan Šauša

režie: Jiří Kasal

scénky

Latinská škola 

preceptor - Jiří Čechura

bratr Martin - Vladislav Kocián

bratr Michal - Jaroslav Pospíšil

bratr Jakub - Pavel Herman

Milota z Rácova - Václav Havránek

Johanka - Hana Hermanová

Markytka - Hana Čikošová

Anna - Eva Pomyjová

Poustevníci z hradu Přimda

opat Kuno - Vojtěch Šrámek

purkrabí - Jindřich Pomyje

Braniš - Miroslav Kohout ml.

Radoslav - Miroslav Kohout st.

Jan - Jaroslav Havránek

Václav I. v Kladrubech

Anežka Přemyslovna - Romana Švecová

Václav I. - Jiří Kasal

opat Rainer - Jaromír Věk

bratr Dominik - Vojtěch Horák

zbrojnoš - Tomáš Rau

dále účinkovali

žáci - Anežka Kasalová, Tereza Kučerová,Eliška Pomyjová, Šárka Pomyjová, Jiří Štein

průvodkyně

Helena Kunhartová

Kateřina Pešírová

Linda Rauová

Eva Schleissová

Olga Šeflová

benediktini

Martin Tomáš Ševeček O.S.B.

Alexius Zdeněk Vandrovec O.S.B.

varhaník  

Petr Kosina

 

Benediktinské dny - II. ročník

 

20. a 21. července 2002

V druhém ročníku oživených denních a nočních prohlídek, tzv. Benediktinských dnů, byly prohlídky a scénky připraveny na téma "založení kláštera v Kladrubech".

První scénka byla připravena na trávníku před starou prelaturou, kde byl vystavěn les ze živých stromů. Zobrazovala legendu o založení kláštera - sv. Wolfgang na cestě z Bavor do Prahy odpočívá na lesní mýtině. Prostřednictvím snu k němu promlouvá Panna Marie: "Zde otče, na tomto skalním ostrohu, vprostřed hlubokého lesa vystaviti nech klášter mého jména. Způsobíš tak v tomto kraji mnoho dobrého a užitečného". Vesničané, kteří přinášejí vodu a chléb toto místo označili větvemi ve tvaru kříže.

Druhá scénka představovala knížete Vladislava I. (historického zakladatele kláštera) a jeho manželku Richenzu při návštěvě právě budovaného kláštera. Zde se návštěvníci dozvěděli, že klášter vznikl za nemalého přičinění právě manželky knížete.

V ambitové chodbě se setkali s další velkou postavou českých dějin - králem Přemyslem Otakarem I., který putoval přes Kladruby aby si prohlédl jak pokračuje stavba chrámu. Opat kláštera pak posílá převora, aby ve vsi obešel všechny kupce a krčmáře a sehnal dostatek peněz, které by vypomohli králi v jeho špatné finanční situaci. V druhé části scénky tyto peníze králi předal kladrubský kupec Hertinec.

Poslední osobností přibližně hodinové prohlídky byl P. Prokop Petr Siostrzonek OSB, který stejně jako v loňském roce promlouval s návštěvníky a odpovídal na jejich otázky. Na závěr prohlídky je provedl, s pomocí pana Jiřího Čechury, ještě  v kostele.

počet prohlídek: nočních - 9, denních - 15, celkem - 24

počet účinkujících: hlavní role - 13, ostatní role - 6, průvodkyně - 5

návštěvnost: 803 osob

Ø osob na 1 prohl.: 33 osob

scénář: Jiří Čechura, Jiří Kasal, Linda Rauová

texty programu: Milan Šauša

technická spolupráce: Václav Havránek

kostel: Mária Brndiarová, Milada Kovaříková

pokladník: Martina Vokřálová, Milan Šauša

režie: Jiří Kasal

scénky

Svatý Wolfgang 

svatý Wolfgang - Vojtěch Šrámek

bratr Lambert - Pavel Herman

žena dřevorubce - Hana Hermanová

dřevorubec - Jindřich Pomyje

Vladislav I. v Kladrubech

Vladislav I. - Jiří Kasal

Jašek - Jaromír Věk

Mikuláš - Vojtěch Horák

Richenza - Romana Švecová

Přemysl Otakar I. 

Přemysl Otakar I. - Viktor Čikoš

Hertinec - Tomáš Stach

opat - Josef Strnad

převor - Jiří Čechura

bratr Jan - Vladislav Kocián

dále účinkovali

Anežka Kasalová, Eliška Pomyjová, Šárka Pomyjová, Eva Pomyjová, Jaroslav Pospíšil, Štěpánka Pospíšilová

průvodkyně

Tereza Jindráková

Helena Kunhartová

Linda Rauová

Eva Schleissová

Markéta Novotná

benediktin

P. Prokop Petr Siostrzonek O.S.B.

varhaník  

Petr Kosina

sbor

Schola Cantorum Reginae Sacratissimi Rosarii

 

Benediktinské dny - I. ročník

 

21. a 22. července 2001

V roce 2001 poprvé proběhla v klášteře Kladruby akce nazvaná "Benediktinské dny" - oživené denní a noční prohlídky. Každá prohlídka začínala před pokladnou objektu. Po cestě ke vstupním dveřím do kláštera byli návštěvníci seznámeni s jeho historií od roku 2001 do roku 1785. Připomenuta byla významná data v dějinách: 1945 - vyvlastnění majetku rodu Windischgrätzů na základě Dekretů prezidenta republiky, 1825 - zakoupení klášterního areálu knížecím rodem Windischgrätzů a 1785 zrušení kláštera Josefem II. 

Za vstupními dveřmi se pak návštěvníci ocitli v roce 1720 uprostřed právě probíhající přestavby klášterního kostela Janem Blažejem Santinim. Po krátkém úvodu ve kterém byli ve vstupní místnosti seznámeni s historií kláštera od jeho založení (1115) Vladislavem I. do roku 1720 se v místnostech opatského bytu setkali s opatem Maurem Finzgutem, rozhořčeným a vzteklým stavitelem Santinim, bratry Asami a služebnictvem. Na malém rajském dvoře se ve scénce "trestání mnicha" dozvěděli, že největším trestem za porušení řádu kláštera není rána prutem, ale vyloučení od společného stolu a z řeholního života. V zimním refektáři byli svědky přípravy jídla a předčítání. Průvodkyně opustila návštěvníky v ambitové chodbě vedoucí do kostela, kde se s nimi rozloučila a "navrátila" je zpět do roku 2001. Vstříc jim pak vyšel pan převor Prokop Petr Siostrzonek OSB, který s nimi diskutoval a odpovídal na jejich otázky. 

Na závěr prohlídky je odvedl do kostela, kde přes den zněli varhany, při nočních prohlídkách byl slyšet chrámový sbor z kůru.

počet prohlídek: nočních - 9, denních - 15, celkem - 24

počet účinkujících: hlavní role - 10, ostatní role - 2, průvodkyně - 8

návštěvnost: 735 osob

Ø osob na 1 prohl.: 31 osob

scénář: Ludmila Kohoutová, Karel Zicho

kostel: Mária Brndiarová, Milada Kovaříková

pokladník: Milan Šauša, Jan Kňourek

režie: Karel Zicho

scénky

Opat a Santini

Jan B. Santini - Jiří Kasal

opat Maurus Fintzgut - Jaromír Věk

Bratři Asamové 

C. D. Asam - Jindřich Pomyje

E. Q. Asam - Stanislav Strmeň

první služka - Jana Viternová

druhá služka - Hana Hermanová

Trestání mnicha 

starý mnich - Josef Strnad

mladý mnich - Petr Horák

Předčítání v refektáři

bratr Prokop - Jiří Čechura

bratr Vojtěch - Vojtěch Horák

dále účinkovali

Milan Šauša, Vladislav Kocián

průvodkyně

Ludmila Kohoutová

Linda Rauová

Pavla Samcová

Eva Schleissová

Petra Schleissová

Romana Švecová

Alena Václavíková

Markéta Novotná

benediktin

P. Prokop Petr Siostrzonek O.S.B.

varhaník  

Petr Stajner

sbor

Schola Cantorum Reginae Sacratissimi Rosarii

Klášter Kladruby  -  349 61 Kladruby u Stříbra  -  tel./fax.: 374 631 773  -  e-mail: kladruby@mybox.cz