ÚVOD       HISTORIE       PROHLÍDKY       KULTURA       FOTOGRAFIE       KKOS       OKOLÍ       INDEX

 

Grafiky kladrubského kláštera

histor1.jpg (45540 bytes)

kresba kláštera od F. Ch. Hronna s románskou bazilikou

histor3.jpg (71313 bytes)

histor2.jpg (52020 bytes)

pohled na klášter z poloviny 19. století - anonym

J. Werner - pohled na klášter od východu z roku 1752

histor5.jpg (52061 bytes)

histor6.jpg (56728 bytes)

návrh Santiniho přestavby kostela (1710)

histor7.jpg (97776 bytes)

histor4.jpg (66150 bytes)

klášter v roce 1875

 

Historické fotografie

Image14.jpg (42526 bytes)

Image2.jpg (37338 bytes)

kostel Nanebevzetí Panny Marie 1880, foto J. Böttingen

průčelí nového konventu přebudované Alfrédem II. na pivovar (počátek 20. stol.)

Image15.jpg (70430 bytes)

Image12.jpg (76363 bytes)

kostel Nanebevzetí Panny Marie 1907, foto Fr. Duras

kostel Nanebevzetí Panny Marie 1907, foto Fr. Duras

Image13.jpg (60877 bytes)

Image11.jpg (79442 bytes)

kostel Nanebevzetí Panny Marie 1907 (hlavní oltář), foto Fr. Duras

kostel Nanebevzetí Panny Marie (kazatelna) 

Image8.jpg (36311 bytes)

Image1.jpg (38158 bytes)

stará prelatura a kostel (pravděpodobně 20. léta 20. st.)

přírodní park Kladruby (přibližně poč. 20. stol.)

Image9.jpg (30309 bytes)

Image10.jpg (33819 bytes)

pouť na nádvoří kláštera (1913)

průčelí nového konventu (1955)

Image7.jpg (35414 bytes)

Image3.jpg (49271 bytes)

slavnostní otevření mostu přes Úhlavku pod klášterem (1893)

přírodní divadlo, přístupová cesta od kláštera s fontánou (1962)

Image4.jpg (55771 bytes)

Image5.jpg (54085 bytes)

přírodní divadlo, představení "Prodaná nevěsta" operního souboru DJKT v Plzni (červen 1958)

přírodní divadlo, představení "Prodaná nevěsta" (červen 1958)

Image6.jpg (57342 bytes)

přírodní divadlo, představení "Prodaná nevěsta"  (červen 1958

 

Přehled opatů a správců kláštera

majitel: řád Benediktinů (1115 - 1785)

Je velice obtížné sestavit kompletní přehled opatů kladrubského kláštera, který by bylo možné ověřit z několika na sobě nezávislých historických pramenů. Následující údaje jsou čerpány z "Přehledu kladrubských opatů" od Joanese Prunera (1760) ze SOA Plzeň (fond Kladrubští benediktini). Česká jména opatů jsou doplněna z knihy Jiřího Čechury "Kladruby v pohledu devíti staletí". 

pořadí

rok jmenování

jméno latinsky (česky)

rok úmrtí

I.

1115

Bertholdus

1115

II.

1119

Wizimannus (Wiziman)

1124

III.

1124

Bertholphus (Berthold)

1131

IV.

1131

Eberhardus

1140

V.

1140

Lambertus

1186

VI.

1186

Adalbertus

1217

VII.

1217

Fridericus I.

1227

VIII.

1227

Landolphus

1231

IX.

1231

Reinerus (Rainer)

1275

X.

1275

Milo

1288

XI.

1288

Raczko I. (Racek I.)

1298

XII.

1298

Przedota

1302

XIII.

1302

Bohuslaus I. (Bohuslav I.)

1306

XIV.

1306

Chuno (Kuno)

1313

XV.

1318

Bohuslaus II. (Bohuslav II.)

1335

XVI.

1334

Iohannes I. Epg Prag

1336

XVII.

1335

Henricus I.

1352

XVIII.

1352

Raczko II. (Racek II.)

1370

XIX.

1370

Paulus I.

1372

XX.

1372

Raczko III. (Racek III.)

1397

XXI.

1397

Albertus

1397

XXII.

1397

Wenceslas

1400

XXIII.

1400

Wernerus (Werner)

1417

XXIV.

1417

Martinus I. (Martin z Bubna)

1426

XXV.

1426

Henricus II.

1438

XXVI.

1438

Bussko de Wrt. (Bušek z Vrtby)

1440

XXVII.

1444

Ioannes II. (Jan Střížka)

1446

XXVIII.

1464

Paulus II.

1476

XXIX.

1476

Procopius á Bal.

1485

XXX.

1482

Ioannes III.

1505

XXXI.

1505

Stanislaus (Stanislav)

1531

XXXII.

1531

Maurus I.

1540

XXXIII.

1540

Ioannes IV. (Jan IV.)

1561

XXXIV.

1561

Iosephus I Vronius (Josef Wron z Dorudorfu a Biskupova)

1583

XXXV.

1583

Andreas Stein (Ondřej Stein)

1589

XXXVI.

1589

Vitus Hifftl (Vít Hifftl)

1611

XXXVII

1603

Andreas II.

1611

XXXVIII.

1607

Martinus II.

1611

XXXIX.

1611

Fridericus Vict. (Fridrich Viktorín Gribudo z Falkenberka)

1627

XXXX.

1627

Iacobo Chr. Ribn. (Jakub Kryštof Rybnický)

1635

XXXXI.

1639

Benedicto Mal. (Benedikt Malahovský)

1650

XXXXII.

1650

Romano Platzer (Roman Platzer)

1666

XXXXIII.

1666

Celestino Mendl (Celestin Mendel)

16??

XXXXIV.

1689

Tobias Hohm (Tobiáš Hohman)

1701

XXXXV.

1701

Maurus II. Fintz. (Maurus Fintzgut)

1729

XXXXVI.

1729

Iosephus II. Sieb. (Josef Sieber)

1756

XXXXVII.

1756

Amandus Streer

1783

majitel: správa tzv. náboženského fondu (1785 - 1825)

majitel: rod Windischgrätzů (1825 - 1945)

1.

1825

Alfréd Kandidus Windischgrätz

1862

2.

1862

Alfréd Mikuláš Windischgrätz

1876

3.

1876

Alfréd August Windischgrätz

1927

4.

1927

Ludvík Aladár Windischgrätz

1990

majitel: Český stát (1945 - současnost)

správci objektu (dle J. Čechury: Kladruby v pohledu devíti staletí):

1.

1945

p. Myšák

2.

1953

František Sysel

3.

1965

Marie Syslová

4.

1970

Jiří Cach

5.

1972

Miloš Novák

6.

1975

Jan Velkoborský

7.

1989

Pavel a Šárka Siegertovi

8.

1996

Václav Šnajdr

9.

2000

Milan Zoubek

 

Klášter Kladruby  -  349 61 Kladruby u Stříbra  -  tel./fax.: 374 631 773  -  e-mail: kladruby@mybox.cz